Felszín Alatti Vizekért Alapítvány

XXVII. Almássy Endre konferencia a felszín alatti vizekről
2021. szeptember 28-29.

Siófok

Szeptember 28. (kedd)

Absztraktok gyűjteménye

930             Érkezés, regisztrálás

1000          Lénárt László, Tóth Sándor

Üdvözlés, tájékoztatás az Alapítvány helyzetéről

Az MHT-ME „XIV. Fotóposzter Pályázat a Vízről” eredményhirdetése

Elnök: Lénárt László

1020          Jelinek Gabriella, Tahy Ágnes

Tájékoztatás a felszín alatti vizekkel kapcsolatos aktuális kérdésekről, folyamatban lévő projektekről

1045          Pump Judit, Lénárt László, Kumánovics György

Tájékoztatás a kutak szabályozási problémáival kapcsolatos szakmai fellépésekről

1110          Csiszár Endre

Felhagyott, lezáratlan, kedvezőtlen műszaki állapotú kutak veszélyei, avagy az aktív vízbázisvédelem kihívásai és jelentősége a mindennapokban

1130          Szongoth Gábor

A 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet, a vízföldtani napló és a kútfúrási szabvány helyzete 2021-ben

1150          Fórum: kérdések, hozzászólások, vita

                  Rózsa Attila (felkért hozzászólás)

                  Kutak, aktualitások

1300          Szünet, ebéd

Elnök: Tahy Ágnes

1430          Papp Zoltán

A vízikos építési tapasztalatai működési modellben (kültéri bemutató)

1500          Gondárné Sőregi Katalin, Tahy Ágnes, Molnár Mária, Modrovits Kamilla, Gondár Károly, Könczöl Nándorné, Vatai József, Kovács Balázs

                 A Dunántúli-középhegység vízgazdálkodási kérdései a következő évtizedben

1520          Molnár Mária, Gondárné Sőregi Katalin, Kovács Balázs, Modrovits Kamilla, Balogh Viktor, Viszkok János,
            Gondár Károly, Könczöl Nándorné

   A Dunántúli-középhegység karsztvíztárolójának tranziens hidrodinamikai modellezése a 1951-2030 közötti időszakra

1540          Kovács Balázs, Vatai József, Gondárné Sőregi Katalin,
            Molnár Mária

      Módszerek a karsztvízszint emelkedés okozta veszélyeztető hatások számítására Tata környékének példáján

1600          Kérdések, hozzászólások, vita

1620           Szünet

Elnök: Buzás Zsuzsa

1640          Székely Ferenc

   Horizontális tengelyű kutak nemlineáris áramlási folyamatainak modellezése

1700          Hegedűs Noémi, Farkas Dávid, Farkas-Karay Gyöngyi

   Szivárgáshidraulikai vizsgálatok numerikus és kisminta-modellezéssel

1720          Farkas-Karay Gyöngyi, Hegedűs Noémi, Farkas Dávid

   Laboratóriumi vizsgálatok csapadék próbaszivattyúzásokra gyakorolt hatásáról

1740          Kérdések, hozzászólások, vita

1800              Szünet, vacsora

 

Szeptember 29. (szerda)

 

Elnök: Jelinek Gabriella

900             Dankó Erika

      Geotermikus adottságok Tiszakécske környékén

920             Kun Éva, Tóth György, Szőcs Teodóra, Szűcs Andrea, Gál Nóra

      Áttekintés a termálvizek lehetséges visszatáplálási lehetőségeiről, hatásairól, korlátairól, monitoring-fejlesztési javaslatok

940             Szanyi János

      Geotermikus energia komplex hasznosítása

1000          Vadászi Marianna, Pálfalvi Ferenc, Oláh István, Bitay Endre, Dudás György

Termálkút fúrások a Partiumban

1020          Kérdések, hozzászólások, vita

1040          Szünet

Elnök: Gondi Ferenc

1100          Szőcs Teodóra, Gál Nóra, Szűcs Andrea

Ortofoszfát háttérértékek a felszín alatti vizekben – új vízminőségi ismeretek a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek második   felülvizsgálata (VGT3) kapcsán

1120          Zachar Judit, Gondár Károly, Könczöl Nándorné, Gondárné Sőregi Katalin, Hatvani István, Tóth András, Kocsisné Szilágyi Gyöngyi

   Magas nyomelem tartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minőségére. NVKP-16-1-2016-0044 számú projekt ismertetése

1140          Fekete Dzsenifer, Oláhné Horváth Borbála, Maász Gábor,  Hahn Judit, Tóth Gergő, Szoboszlay Sándor, Gerencsérné Berta Renáta, Galambos Ildikó

Különböző mikroszennyezők komplex degradációja felszíni és felszín alatti vizekből, célzott mikroba konzorciumok segítségével

1200          Bagyinszki György, Süveges Miklós

                  Izotóphidrológiai vizsgálatok hulladéklerakó környezetében

1220          Kérdések, hozzászólások, vita

1240          Szünet, ebéd

Poszterszekció

 

Csiszár Endre

Kutak néprajzi és társadalomtörténeti jelentősége

Grósz Anita

1. Kutak regenerálása és fertőtlenítése; 2. Kútszerelvények; 3. Kútsor gyűjtővezetékének tisztítása

Lénárt László, Ilyés Csaba

      A Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) és csapadék adatok vizsgálata

Ilyés Csaba, Tóth Márton, Lénárt László, Szűcs Péter

      Csapadék és vízszint kapcsolatának vizsgálata karsztos és sekély porózus rétegekben

Miklós Rita

      A demjéni termálkarszt hőmérsékleti viszonyai

Szalai József, Nagy György, Dukai Dávid

      A rétegvizekből származó, helyben képződött vízkészletek hasznosításának lehetőségei azok visszatartásával

Mészárosné Bunász Nikoletta, Szalóki Zoltán

      Szakfelügyelet fontossága a kútfúrások során vízgazdálkodási szempontból

Deák József

      A Nitrát Irányelv FAV monitoring kútjainak alkalmassága (alkalmatlansága) a talajvíz friss nitrát szennyeződések kimutatására

Szűcs Péter, Ilyés Csaba, Miklós Rita, Tóth Márton, Darabos Enikő, Lénárt László Turai Endre, Kolencsikné Tóth Andrea

INNOVÍZ – Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében I. – Szélsőséges időjárási körülmények hatása a felszín alatti vizek utánpótlódására

Dobos Endre, Kovács Károly, Kibirige Daniel; Juhász István, Dobos András; Pinezits Bálint; Vadnai Péter; Mészárosné Poss Anett

INNOVÍZ – Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében II. – Mezőgazdasági talajok vízgazdálkodását befolyásoló tényezők vizsgálata

Madarász Tamás; Kántor Tamás, Hoang Dinh Thien; Székely István; Fekete Zsombor, Kovács Balázs; Szász Noémi

INNOVÍZ – Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében III. – Települések vízgazdálkodással kapcsolatos kérdései

Szabó Zsóka

Sekély kutas célzott felszínalatti vízutánpótlás – Környezeti hatások és lehetőségek kísérleti vizsgálata Kerekegyházán

Pump Judit (iASK):

Talaj és tájhasználat védő döntéstámogató rendszer (2018-2021)


 


Copyright © Ilyés Csaba 2016-2021. Minden jog fenntartva!