Felszín Alatti Vizekért Alapítvány

XXVIII. Almássy Endre konferencia a felszín alatti vizekről
2022. szeptember 14-15.

Siófok

Szeptember 14. (szerda)

Absztraktok gyűjteménye


 

9:30 Érkezés, regisztrálás

 

10:00     Szlávik Lajos

Üdvözlés az Magyar Hidrológiai Társaság elnöke részéről

Lénárt László, Tóth Sándor

Üdvözlés, tájékoztatás az Alapítvány helyzetéről

Az MHT-ME „XVI. Fotóposzter Pályázat a Vízről” eredményhirdetése

 

Elnök: Tóth Sándor

 

10:20     Lénárt László

Kút-ügyek és a felszín alatti vizes szakma tevékenysége az 1990-es évektől napjainkig

10:50     Jelinek Gabriella, Tahy Ágnes

Tájékoztatás a felszín alatti vizekkel kapcsolatos aktuális kérdésekről, projektekről

11:20     Szabó Éva, Simonffy Zoltán

Új szabályozás bevezetése a felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodásban a FETIVIZIG működési területén

11:50     Szongoth Gábor

A Vízföldtani Naplóban szereplő adatok megbízhatósága

kérdések

12:10     Pump Judit

A kút kérdőív előzetes eredményei

12:30     Fórum: kérdések, hozzászólások, vita

13:00     Szünet, ebéd

 

14:30     Papp Zoltán

Vízgépek-meglepetés

 

Elnök: Tahy Ágnes

 

15:00     Köllő Gergő, Kovács Attila Csaba, Szongoth Gábor, Faluvégi Bernadett, Váradi Kitti

A Dunántúli középhegység karsztvízszint monitoring kutak felülvizsgálata

15:20     Szőcs Teodóra, Rotárné Szalkai Ágnes, Jordánné Szűcs Andrea, Mekker Júlianna, Püspöki Zoltán, Stricki István, Ambrus Magdolna, Magyar Levente, Hegyi Róbert, Micsinai Daniella

A felszín alatti vízkészletek utánpótlására és tározására alkalmas rendszerek lehetőségeinek vizsgálata és akcióterv javaslat alkalmazásuk elősegítéséhez

15:40     Deák József

Javaslat a talajvizek nitrátszennyezettsége és a mezőgazdasági tevékenységek közötti kapcsolat monitorozására

16:00     Kérdések, hozzászólások, vita

16:30     Szünet

 

Elnök: Lénárt László

 

16:30     Erőss Anita, Baják Petra, Hegedűs-Csondor Katalin, Izsák Bálint, Vargha Márta, Pándics Tamás, Horváth Ákos

Ivóvizek természetes radioaktivitásának eredete az elmúlt évek kutatási eredményeinek tükrében

17:10     Fórizs István, Deák József, Dobos Irma, Scheuer Gyula, Czuppon György, Süveges Miklós

A balatonfüredi szénsavas ásványvizek izotóp- és vízgeokémiai vizsgálata

17:30     Kérdések, hozzászólások, vita

18:00     Szünet, vacsora

Szeptember 15. (csütörtök)

Elnök: Jelinek Gabriella

 

9:00       Tolnai Béla

Kolmatáció - mit is kell érteni alatta?

9:20       Baják Petra, Hegedűs-Csondor Katalin, Csepregi András, Erőss Anita

A Velencei-tó és a felszínalatti vizek kapcsolatának vizsgálata

9:40       Gazda Fanni, Farkas Dávid, Farkas-Karay Gyöngyi

Szivárgási tényező meghatározására szolgáló elméleti módszerek ellenőrzése kismintamodellezéssel

10:00     Kérdések, hozzászólások, vita

10:20     Szünet

 

Elnök: Gondi Ferenc

 

10:40     Kolencsikné Tóth Andrea, Fekete Zsombor, Nyiri Gábor, Madarász Tamás, Szűcs Péter, Czuppon György

Hidrogeológiai feladatok a Tiszta Ivóvíz projektben

11:00     Nyiri Gábor, Szűcs Péter, Zákányi Balázs

Csápos kutak hidraulikai vizsgálata

11:20     Fekete Zsombor, Nyiri Gábor, Kolencsikné Tóth Andrea

Elérési idők számítása a Surányi és a Ráckevei Vízmű kútjaira

11:40     Czuppon György, Kolencsikné Tóth Andrea, Fekete Zsombor, Nagy-Kovács Zsuzsanna, Fórizs István, Kármán Krisztina, Dobosy Péter, Nyiri Gábor, Madarász Tamás, Szűcs Péter

Vízizotópok a „Duna - partiszűrési kutak - vízhálózat" rendszerben

12:00     Kérdések, hozzászólások, vita

12:20     Szünet, ebéd

 

Poszterszekció

 

Deák József

A Nitrát Irányelv FAV monitoring hálózat alkalmassága (alkalmatlansága) a talajvíz mezőgazdasági eredetű, friss nitrát szennyeződésének kimutatására

Czuppon-Lázár Márta

Az Aggteleki-karszt hidrodinamikai modellezése a kiválasztott források adatai alapján

Szalai József

A 2022. évi aszály Magyarországon és Európában

Ilyés Csaba, Tóth Márton, Szűcs Péter

Parád környéki Mátra forrásainak felmérése

Tomikút Kft.

Életképek…, avagy az ásott kutak rejtelmei

Tomikút Kft.

Illegális hirdetések, és az elért eredmények…!

Tóth-Darabos Enikő

A Bükk vízfolyásai szélsőségek idején

Kun Éva, Zilahi-Sebess László, Szanyi János

A Battonya–Pusztaföldvári-hát hidrodinamikai és hőtranszport modell vizsgálata az energia- és pórustér-hasznosítás tükrében

Geoservice Kft.

A vízkutatás során rutinszerűen alkalmazott mélyfúrás geofizikai eszközei

Lénárt László

Ásványvizek, gyógyvizek, hévizek, fürdők bélyegeken, képeslapokon

Lénárt László

A bélyegek és képeslapok szerepe a barlangok, a vizeik, a képződményeik, az élőlényeik, az élőlényeik megismertetése és védelme érdekében