Felszín Alatti Vizekért Alapítvány

 

„XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről”

2012. március 27.-28- (kedd - szerda)

videóanyag megtekintéséhez a Guestnél kell belépni ékezet nélküli névvel.
A Talk Fusion technikáról bővebbet itt lehet megtudni:  http://1341627.tourtalkfusion.com/hu
 
                                                                                        http://talkfusionhu.hu

 

Március 27. (kedd)

Elnök: Jelinek Gabriella

1030             Kumánovics Gy.

                Tájékoztatás az alapítvány helyzetéről    videóanyag

1030             Szalai J.

                Megemlékezés Major Pál munkásságáról    videóanyag

 1115             Jelinek G.

                    A felszín alatti vizek és a vízügyi szervezet szabályozási környezetének változásai

 1145             Simonffy Z.

                    A felszín alatti vizek használatának stratégiai kérdései    videóanyag

 1200        Tahy Á.

                    CC-WaterS,  Éghajlatváltozás hatásai az ivóvízellátásra    videóanyag

                Hozzászólások, vita    videóanyag

 1215             Balásházy L.

                   A kavicsbányászat, valamint a víz- és a termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései   

 

Elnök: Kumánovics György

1400             Hernádi B. - Lénárt L. - Horányiné Csiszár G. – Tóth K.

                    A miskolci vízműforrások nyílt karsztjának vertikális és horizontális karsztosodottsága

1415        Lénárt L. – Szegediné Darabos E. – Sűrű P.:

Gondolatok a dinamikus karsztvízkészlet témaköréhez a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) 1992-2012 közötti adatai alapján        videóanyag      

 1430        Bene K.–Hajnal G.– Koch R.:

                    Az Aggteleki-karszt forrásainak hidrológiai vizsgálata     videóanyag

 1445             Gondárné Sőregi K.

                   15 éves a 123/1997 (VII.28.) Korm. rendelet. Vízbázis-védelem?    videóanyag

 

 Elnök: Tóth Sándor

 1600        Csepregi A.

                   A Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló utánpótlódása    videóanyag

 1615        Deák J.-,Fórizs I.- ,Albert K.-, Lorberer Á.-., Tóth Gy.:

                   A budapesti karsztvíz-áramlási rendszer elvi modelljének verifikálása vízkémiai és környezeti izotóp adatokkal    videóanyag

 1630        Kármán K.- Deák J.:

                    A Szigetköz rétegvíz áramlási rendszerének vizsgálata trícium modellezés alapján    videóanyag

 1645        Barta E,-, Veczán É.-, Hajnal G.

              Szivárgási tényező meghatározása fizikai modell segítségével    videóanyag   

                Hozzászólások, vita    videóanyag

Elnök: Buzás Zsuzsa

 1800             Szőcs T.- Tóth Gy.- Rotárné Szalkai Á.- Nádor A.-

J. Prestor, A. Lapanje,N. Rman, Székely E.

                      Közös felszín alatti termálvíztest lehatárolási és termálvíz-gazdálkodási javaslat a magyar-szlovén határmenti régióban    videóanyag

 1815             Varga V.-Viszkok J.

                     Vízkutatás arid területen (Csád)   

                    Hozzászólások, vita    videóanyag

 

Március 28 (szerda)

Elnök : Altnőder András

855           Papp Z.    .

                   (K)utak és (k)útvesztők     videóanyag

915           Bagi M. - Taba G. - Zöldi I.

                   Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján.    videóanyag

930           Szongoth G

                    Hévízkút monitoring    videóanyag

945           Magi B

                    A 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok    videóanyag

            Hozzászólások, vita    videóanyag

Elnök: Horváth Vera

1100        Szűcs P.- Lakatos J.- Gombkötő I.- Székely I.- Szántó J.- Radeczky J.-; Trauer N.

                   Új típusú reaktív gátak tervezését támogató vizsgálatok összefoglalása

1115             Magyar B. és Stickel  J.

                    Gáttechnológiai vizsgálatok egy iszaplerakó példáján (módszertan)     videóanyag

1130        Magyar B. és Stickel J.

                     A Záhonyi Vegyianyag Átfejtő talajvíz kármentesítésének evolúciója   

1145        Nád Béla

                    Szekszárd Lőtéri vízbázis területéhez köthető kármentesítés    videóanyag

 

1200             Halmóczki Sz. - Gondi F. - Szabó I.

                   Klórozott szénhidrogénnel és ásványolaj eredetű szénhidrogénekkel szennyezett területek in-situ kármentesítése – Terepi pilot tesztek tapasztalatai    videóanyag