OKKP - Kiadványok
Publications


 Kézikönyvek Handbooks   
 Útmutatók Guides   
 Füzetek Booklets   
 Tájékoztatók Informative publications   
 Idegen nyelvű kiadványok Publications available in English and German  
 Honlapok Home pages
 Konferenciák Conferences
 Nemzetközi kapcsolatok International relations   
 Egyéb kiadványok Background information   


Kézikönyvek
Handbooks


Kármentesítési kézikönyv 1.

Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása
Remediation handbook 1.

Use of models on contaminant transport
Kármentesítési kézikönyv 2.

A szennyezett talajok vizsgálatáról
Remediation handbook 2.

On the investigation of contaminated soils
Kármentesítési kézikönyv 3.

Szennyezett területek részletes mennyiségi felmérése
Remediation handbook 3.

Detailed quantitative risk assessment of contaminated areas
Kármentesítési kézikönyv 4.

Kármentesítési technológiák
Remediation handbook 4.

Remediation technologies
Kármentesítési kézikönyv 5.

Bioremediáció
  


Útmutatók
Guides


Kármentesítési útmutató 1.

A tartós környezetkárosodások bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba
Remediation guidance 1.

Entry of permanent environmental damages into the property register
Kármentesítési útmutató 2.

Felszín alatti vizek megfigyelése tartósan károsodott területeken
Remediation guidance 2.

Monitoring of groundwater in permanently damaged areas
Kármentesítési útmutató 3.

Útmutató a felszin alatti vizeket és a földtani közeget kárositó területhasználatok és szennyezőforrások távérzékelési módszerekkel történő számbavételéhez
Remediation guidance 3.

Guidance on the assessment of land uses and pollutions sources deteriorating groundwaters and the geological medium by remote sensing methods
Kármentesítési útmutató 4.

A költség-haszon, a költség-hatékonyság és értékelemzés alkalmazása a kármentesítés során
Remediation guidance 4.

Application of cost-benefit, cost-effectiveness and value analyses in the course of remediation
Kármentesítési útmutató 5.

Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése (2003)
Remediation guidance 5.

Technical inspection of remediation investments (2003)
Kármentesítési útmutató 6.

Tényfeltárás és monitoring
A szennyezett területek tényfeltárása és a
kármentesítési monitoring-rendszerek, (2003)
Remediation guidance 6.

Site investigation and monitoring. Site investigation of contaminated areas and remediation monitoring systems (2003)
Kármentesítési útmutató 7.

A mennyiségi kockázatfelmérés módszertana (2004)
Remediation guidance 7.

Methodology of quantitative risk assessment (2004)
Kármentesítési útmutató 8.

Természetes lebomlás
 
  


Füzetek
Booklets


Kármentesítési füzetek 1.

A környezetért való felelősség, a környezeti károk állami felszámolása(1997)

(aktualizálás alatt)
Remediation booklets 1.

Liability for the environment, removal of environmental damages by the state (1997) (under revision)
Kármentesítési füzetek 2.

Szennyezett területek kármentesítésének nemzetközi tapasztalatai
Remediation booklets 2.

International experience of the remediation of contaminated sites
Kármentesítési füzetek 3.

Kármentesítési Program rövid távú szakaszában (1996-97) indított projektek vázlatos bemutatása(1997)

(aktualizálás alatt)
Remediation booklets 3.

Brief account on the projects launched in the short term period (1996-1997) of the Remediation Program (1997) (under revision)
Kármentesítési füzetek 4.

Határértékek, határértékek rendszere az Országos Környezeti Kármentesítési Programban
Remediation booklets 4.

Limit values, the system of limit values in the National Environmental Remediation Program
Kármentesítési füzetek 5.

Felszín alatti vizek és területhasználatok
Remediation booklets 5.

Groundwater and land use
Kármentesítési füzetek 6.

Előzetes kockázatbecslési eljárások módszertani elvei és sajátosságai a nemzetközi gyakorlat tükrében
Remediation booklets 6.

Methodological principles and peculiarities of preliminary risk assessment procedures in the international practice
Kármentesítési füzetek 8.

Az önkormányzati kármentesítési alprogram jogi eljárási folyamatait és gazdasági feltételeit, megoldási lehetőségeit tartalmazó eljárási metodika, (2002)
Remediation booklets 8.

Methodology of procedure on the legal processes, economical conditions and possible solutions of the municipality remediation sub-program (2002)
Kármentesítési füzetek 9.

Szilárd ásványbányászati alprogram - Uránbányászat, (2003)
Remediation booklets 9.

Sub-program of solid mineral mining - Uranium mining (2003)
Kármentesítési füzetek 10.

Magyarázó az érzékenységi térképekhez (2005)
Remediation booklets 10.

Commentary to the sensitivity maps (2005)


Tájékoztatók
Informative publications


Tájékoztató [PDF]

Felszín alatti vizeink II (2006)
Informative publications

Groundwaters in Hungary II (2006)
Tájékoztató [PDF]

TILOS, SZABAD, KELL
"...a felszín alatti vizek védelmérol" (2005)
Informative publications

Tájékoztató

Felszín alatti vizeink, (2003)
Informative publications

Groundwaters in Hungary (2003)
Tájékoztató

Termálvízkészleteink, hasznosításuk és védelmük
Informative publications

Thermalwater resources in Hungary, their utilisation and protection
Tájékoztató

A felszín alatti vizek monitoringja Magyarországon
Informative publications

Groundwater monitoring in Hungary
Tájékoztató

Országos Környezeti Kármentesítési Program Tájékoztató, (1997)
Informative publications

Information on the National Environmental Remediation Program (1997)
Landesweites Programm Für Die Sanierung Von Umweltschäden Information
Tájékoztató

Országos Környezeti Kármentesítési Program Tájékoztató, (2002)
Informative publications

Information on the National Environmental Remediation Program (2003)
Tájékoztató

Országos Talajvédelmi Stratégia tudományos háttere, (2005)
Informative publications

Scientific background for the National Soil Protection Strategy (2005)


Idegen nyelvű kiadványok
Publications available in English and German


Information Brochure

Environmental Remediation (Cleanup) Program Information Brochure (1997)

Information

Landesweites Programm Für Die Sanierung Von Umweltschäden Information

Guide

Environmental Remediation (Cleanup) Program Information Brochure (2003)

Guide

Groundwaters in Hungary

Guide

Groundwaters in Hungary II (2006)

Guide

Thermal water resources in Hungary,their utilisation and protection

Guide

Monitoring of groundwaters in Hungary