„XV. Konferencia a felszín alatti vizekről”

2008. március 26-27. (szerda-csütörtök)

Balatonfüred

Március 26. (szerda)

900-1000 Érkezés, regisztrálás, szobafoglalás

1030     Üdvözlés (Liebe Pál a FAV Alapítvány Kuratóriumának elnöke)

            Tájékoztatás az Alapítvány helyzetéről (Liebe Pál, Szilágyi Gábor)

Beszámoló a Kárpát-medence ásványvizeivel kapcsolatos programokról

Elnök: Liebe Pál

1100     Balásházy László:

Újabb változások a felszín alatti vizek védelmére irányuló szabályozásban

 

1120      Tahy Ágnes:

                        Tájékoztató a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktuális feladatairól

1140     Huszár Hajnalka:

Tájékoztatás a KEOP-on belül induló vízbázisvédelmi munkákkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről

1200     Hozzászólások, vita

1230     Ebéd

Elnök: Buzás Zsuzsa

1400     Tóth György-Gondárné Sőregi Katalin-Szőcs Teodóra-Peter Malik- Jussi Leveinen- Juha Kaija:

A szlovák-magyar határ menti közös felszín alatti víztestek értékelésének koncepciója és eredményei

1415     Szőcs Teodóra-Horváth István- Bartha András- Jozef Kordik- Juraj Michalko-Dusan Bodis-Igor Slaninka:           

Vízgeokémiai felmérés és vízminőségi értékelés szlovák-magyar felszín alatti víztestek állapotértékeléséhez

1430     Pethő Sándor- Kun Éva- Ács Viktor- Tóth György – Jaromij Svesta:

A numerikus modellezés szerepe a határ menti közös felszín alatti víztestek környezetállapotának és fenntartható használatának meghatározásában

 

1445     Hozzászólások, vita

1500     Szünet

Elnök: Horváth Vera

1520     Gondi Ferenc - Halmóczki Szabolcs:

A  környezeti kockázatok azonosítása és az új diagnosztikai eljárások a felszín  alatti szennyeződések vizsgálatában: a MIP, ROST (LIF) módszerek  alkalmazása

1535      Görög Zsolt –Benő Éva:

Innovatív kármentesítési technológiák alkalmazása ivóvízbázisok biztonságba helyezése során

1550      Zöldi Irma:

Paradoxon paradoxon? Valós vagy látszólagos ellentmondások egy jogszabály végrehajtása közben

1610     Hozzászólások, vita

1630     Szünet

Elnök: Kumánovics György

1650     Gondárné Sőregi Katalin-Tóth Erika –Lénárt László:

Hogyan lehet meghatározni egy karsztos víztest jó állapotát? Avagy tapasztalataink a Bükk-hegységben a VIMORE projekt alatt

1705     Szlabóczy Pál:

A szennyvíz és a szennyezett csapadékvíz hatása a miskolci karsztvíz-bázisokra

1720     Hozzászólások, vita, fórum

1830  Szünet, vacsora

Március 27. (csütörtök)

800       Reggeli

Elnök : Altnőder András

900       Fórizs István- Deák József – Müller Pál – Lorberer Árpád- Tóth György:

A többlet széndioxid eredete a budapesti termál-karsztvízrendszerben

915         Bagi Márta- Dervaderics Mária Boriska- Maginecz János:

Ivóvíztermelő kútjaink vizének keménységét  befolyásoló komponensek vizsgálata

930       Újlaki Péter :

Debreceni rétegvizek minősége az ásványvízminősítés tükrében

945       Török József:

Bórtartalmú rétegvizek az Alföldön

1000     Dina Gábor-Réti László:

Tájékoztatás a LIFE-SUMANAS projekt 2007. évi eredményeiről

1010     Hozzászólások, vita

1030     Szünet

Elnök: Szilágyi Gábor

1050     Kovács Attila:

Olajszennyeződések kármentesítésének többfázisú modellezése: A lösz paradoxona

1105     Székely Ferenc :

A multihálózatos hidrogeológiai modellezési módszer és alkalmazási lehetőségei

1120     Kovács Balázs- Szanyi János- Szongoth Gábor:

Hévízkutak egymásrahatás vizsgálatának kiértékelése (esettanulmány)

1135     Dankó Gyula:

A bátaapáti gránitos terület vízföldtani koncepciójának fejlődése a kutatás során ( 1996-2007)

1150     Hozzászólások, vita

1210      Szünet

Elnök: Havasné Szilágyi Eszter

1230     Szalai József- Kovács József- Kovácsné Székely Ilona – Lázár Márta- Molnár Martina:

Az  éghajlatváltozás hatása a felszín alatti vízkészletek alakulására

1245     Faragó Éva:

Hidrogeológusként a Csád-medence dél-nyugati szegletében (Nigéria)

1300     Hozzászólások, vita, zárszó

1330     Szünet, ebéd