FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY

 

„XII. Konferencia a felszín alatti vizekről”

2005. március 30-31. (szerda-csütörtök)

Balatonfüred

Az eloadások összefoglalói Adobe .pdf formátumuak, olvasásukhoz az Adobe Acrobat Reader szükséges

 

Március 30. (szerda)

 

1000    Érkezés, regisztrálás

1030    Üdvözlés (Liebe Pál a FAV Alapítvány Kuratóriumának elnöke)

         Tájékoztatás az Alapítvány helyzetérol (Liebe Pál, Szilágyi Gábor)

Beszámoló a Kárpát-medence ásványvizeivel kapcsolatos programokról

 

Elnök: Liebe Pál

 

1100    Dr. Balásházy László:

                   Új jogi szabályozások a felszín alatti vizekkel való foglalkozás területén

1130       Liebe Pál:

Az EU Víz-Keretirányelv szerinti feladatok végrehajtásának helyzete a felszín alatti vizek területén      

1200    Dr.Székely Ferenc-Szurdiné Veres Kinga:

Hidrogeológiai paramétertérképek szerkesztéséhez használt interpolációs eljárások alkalmasságának vizsgálata

1220    Albert Kornél:

Érzékenységi térképek aktualizálása

1240    Hozzászólások, vita

1300       Szünet, ebéd

 

Elnök: Horváth Vera

 

1430    Gaál Gábor-Tóth György-Bartha András-Szocs Teodóra-Muráti Judit-Gondár Károly-Gondárné Soregi Katalin-Székvölgyi Katalin-Petho Sándor-Draskovits Pál:

A felszín alatti vizek kémiai állapotának felmérése” cmű PHARE pályázat folyamatban lévo munkáinak ismertetése

1450    Szőcs Teodóra:

                   Vízgeokémiai modellezés Udvari térségében

1510       Vargay Zoltán:

A mezogazdasági eredetű diffúz szennyezodések és a talajvíz sérülékenységének térképezése a Drastic eljárással

1530       Hozzászólások, vita   

1550    Szünet

1610    Zöldi Irma:

Kármentesítési tényfeltárás keretében végzendo többlépcsos kémiai vizsgálatok metodikája

1630    Altnoder András-Csepregi András-Izápy Gábor-Klecskó Bernadett:

Az Üröm-csókavári kofejtoben lévo gáztisztító massza szennyezohatásának vizsgálata

1650    Újlaki Péter:

A BIOGAL Rt. által okozott felszín alatti vízszennyezés eddigi történetével kapcsolatos tapasztalatok a Debreceni Vízmű Rt.-nél

1710    Virág Margit:

A komplex vízvizsgálati eredményekbol levonható következtetések a nádudvari ivóvízbázis területén

1730    Hozzászólások, vita

1750    Szünet,

 

 

Március 31. (csütörtök)

 

800      Reggeli

 

Elnök : Altnoder András

 

900      Bálint Endre-Kamrás Ádám-Kerbolt Tamás-Kolencsik Attila-Roczei Zsolt-Tomorszki Róbert:

                   Vízkutató fúrások műszerek vizsgálatának hazai gyakorlata, esetismertetések

920      Szongoth Gábor:

Kútvizsgálati esettanulmányok (komplex információszerzés négyparaméteres áramlásméro szondával)

940      Will Zoltán:

On-line monitoring és távadatfeldolgozás a Dataqua Elektronikai Kft. által fejlesztett GSM és INTERNET átvitelű DATA modullel

1000    Hozzászólások, vita

1010    Szünet

 

Elnök: Kumánovics György

 

1030    Révi Géza-Varga Mihály-Szalai Sándor:

                   Többirányú repedésrendszer kutatása karsztterületen

1050    Dr. Lénárt László:

Karszthidrogeológiai érdekességek a Dataqua 2002 méroműszerekkel mért bükki barlangi vízszintek adatai alapján

1110    Gondárné Soregi Katalin-Gondár Károly-Kun Éva-Székvölgyi Katalin:

                   Karsztos hévíztároló modellezése a DNy-Bükkben

1130    Hozzászólások, vita

1140       Szünet

 

1200    Kovács József-Szalai József-Fucht Éva-Koncz Dávid:

Esettanulmányok a mintavételezés gyakoriságának becslésére térben és idoben

1220    Kovács József-Földáki Dóra-Szalai József-Márkus László:

                   A talajvízjárást befolyásoló tényezok vizsgálata a Tiszántúlon

1240    Abrankó László-Fodor Péter:

Felszín alatti vízminták hasonlóságának többváltozós statisztikai módszerrel történo vizsgálata, nyomelemanalitikai mérési adatok alapján

1300    Hozzászólások, vita

1310    Zárszó

1320    Szünet, ebéd